Investeste in oameni!

„Investeste in oameni!” e un proiect finantat de Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, castigat de Universitatea Babes Bolyai prin care se vor acorda 5000 de stagii de practica studentilor din UBB.

Programul isi propune sa implice in egala masura universitatea si mediul de afaceri, intr-un parteneriat durabil, avand ca unic obiectiv deprinderea de catre studenti a abilitatilor practice in domeniile de pregatire.

Potentialii participanti la program sunt studentii de la nivel licenta si masterat care au prevazuta practica profesionala in planurile de invatamant. Facultatile din universitatea selecteaza un numar de 5000 studenti pe baza urmatoarele criterii:

 • Au prioritate studentii care se incadreaza in grupurile vulnerabile;
 • Au prioritate studentii care nu sunt angajati cu carte de munca
 • Se va lua in considerare media obtinuta pe anul trecu si in semestrul I al anului universitar 2008-2009;
 • Se va lua in considerare scrisoarea de intentie prin care studentul motiveaza participarea in acest program.

Pasi de urmat:

Pasul 1: Sa completezi chestionarul pentru stagiul de practica (in cazul in care nu l-ai completat).
Pasul 2: Sa contactezi titularii disciplinelor responsabili cu practica pentru aflarea criteriilor particulare de aplicare si selectie.

Selectia va fi facuta de catre responsabilii de practica din cadrul facultatilor Universitatii Babes-Bolyai, impreuna cu tutorii de practica din firmele cu care universitatea a incheiat conventii de practica. Trebuie sa stiiti ca aceste firme sunt din Cluj,dar si din alte localitati.

Perioade de desfasurare a etapelor programului:

 1. Selectia: 2 martie – 31 martie;
 2. Perioada de desfasurare a stagiilor de practica: mai – august 2009;
 3. Perioada de evaluare finala: 1-10 septembrie 2009.

Daca ai fost selectat trebuie sa cunosti pasii de urmat:

 • semnarea conventiei de practica intre UBB – partener – practicant;
 • realizarea stagiului de practica sub supravegherea tutorelui desemnat de firma si a responsabilului de practica din cadrul facultatii;
 • intocmirea proiectului final de practica;
 • date tale de contact, o copie xerox B.I./C.I. si un extras de cont unde vor fi virati banii

Evaluarea va avea doua componente:

 • Evaluarea periodica efectuata de catre tutorele din firma, cu o pondere de 40% in evaluarea finala.

Aspecte urmarite:

 1. indeplinirea sarcinilor stabilite de tutori impreuna cu responsabilul de practica;
 2. asumarea responsabilitatii;
 3. gradul de implicare in activitatea desfasurata;
 4. munca in echipa;
 5. spirit de initiativa.
 • Evaluarea proiectului final, cu o pondere de 60% in evaluarea finala.

Aspecte urmarite:

 1. transpunerea in practica a cunostintelor dobandite (pe specificul firmei);
 2. observatii personale privind potentialul de imbunatatire a activitatii firmei;
 3. evaluarea experientei dobandite in urma stagiului efectuat (puncte forte, puncte slabe ale programului de practica).

Fiecare student selectat va primi o subventie in valoare de 150 lei net. Proiectul lui intra automat intr-un concurs daca ai urmat intreg stagiul de practica. Finalitatea concursului este realizarea unui top (pe baza punctajului obtinut in urma evaluarii) al studentilor participanti. Valoarea premiilor este cuprinsa intre 200 lei net si 700 lei net, in functie de facultatea la care esti inscris.

Detalii puteti obtine la e-mail: stagiipractica@staff.ubbcluj.ro.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pentru a putea trimite comentariul, va rugam sa completati operatia matematica de mai jos (filtru de spam). *