Cursul de pregatire profesionala continua „Intelegerea adolescentilor si metode de lucru”, acreditat de catre Colegiul Psihologilor din Romania cu 10 credite, va avea loc in Bucuresti, in perioada 26-27 februarie.